Wat is een Persoons gebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen.

PGB en WMO

Heeft u hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? Of moet u uw woning aanpassen omdat u een beperking heeft? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf hulp inkoopt.

U regelt de volgende diensten en hulpmiddelen met een pgb uit de Wmo:

  • huishoudelijke hulp
  • begeleiding in het dagelijks leven
  • dagbesteding of logeeropvang
  • aanpassing van de woning
  • rolstoel of scootmobiel

TARIEVEN EN AANVRAGEN

Bij het bijhouden en of aanvragen van een persoons gebonden budget (pgb) komt er veel werk bij kijken. Wij van pgb op maat kunnen u hierbij helpen. Tegen een scherpe tarief en of een offerte op maat kunnen wij u van a t/m z begeleiden. Met onze 10 jaar ervaring in de zorg en pgb wereld kunnen wij u zorgen een stuk makkelijker maken. U kunt zich dan maximaal concentreren op uw eigen zorg.

Wij van pgb op maat staan voor u klaar.

PLANNING

Wij houden uw aanvraag in de gaten en zorgen voor een snelle afhandeling

DESKUNIGHEID

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u efficiënt helpen

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn drie verschillende regelingen die een pgb aanbieden.

  • Pgb in de WLZ
  • Pgb in de WMO
  • Pgb in de ZVW
© Allround Zorg