PGB IN DE WMO

Komt u in aanmerking voor begeleiding, dagbesteding of logeren? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet daarvoor uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie.

PGB en WMO

Voorwaarden PGB in WMO

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.

De gemeente kan niet ‘zomaar’ een pgb weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het pgb kunt beheren en u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het pgb niet weigeren.

Pgb duurder dan zorg in natura?

Soms is zelf ingekochte zorg duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een pgb te weigeren. De gemeente moet minimaal het bedrag geven dat zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u dan zelf.

Pgb voor huishoudelijke hulp

Ook in 2018 is het mogelijk om huishoudelijke hulp in te kopen met een pgb. Dat kan als u huishoudelijke hulp krijgt als maatwerkvoorziening. Sommige gemeenten bieden huishoudelijke hulp als algemene voorziening. Dan is geen pgb mogelijk. Naar verwachting zullen meer gemeenten dit gaan doen.

Heeft u nu een pgb voor huishoudelijke hulp en wil de gemeente dit omzetten naar een algemene voorziening? Dan moet de gemeente u een overgangsperiode bieden. De gemeente bepaalt zelf hoe lang die periode is, maar een half jaar is gebruikelijk.

Familieleden of mantelzorgers betalen met het pgb

U kunt in principe de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw pgb. Gemeenten kunnen hier wel voorwaarden aan stellen, en een lager tarief rekenen dan voor ondersteuning door een beroepskracht.

Betalingen via de Sociale verzekeringsbank

Het pgb wordt niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale verzekeringsbank krijgt het geld en betaalt uw hulpverleners. U bepaalt wel zelf wie uw hulpverleners zijn en hoeveel uur hulp u bij wie inkoopt.

Heeft u nog geen toekenningsbeschikking gekregen van uw gemeente voor uw pgb? Als uw zorg is overgegaan van de AWBZ naar de Wmo 2015, valt uw pgb onder het overgangsrecht. Het ministerie van VWS garandeert dan dat de SVB uw zorgverleners uitbetaalt als u uw zorgovereenkomst bij de SVB heeft ingestuurd en als u de juiste declaraties instuurt.

bron : www.hoeverandertmijnzorg.nl

© Allround Zorg