Wat is verzorging en verpleging?

Verzorging en verpleging is bijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties.

PGB en Zorg

Hoe is dit in 2018 geregeld?

Persoonlijke verzorging en verpleging is overgegaan naar de zorgverzekering. Deze zorg heet nu wijkverpleging.

Let op: een klein deel van de persoonlijke verzorging is onder verantwoordelijkheid gekomen van de gemeenten (Wmo 2015). Dat is het geval als de persoonlijke verzorging eigenlijk onderdeel is van begeleiding in het dagelijks leven, en geen lichamelijke hulp is. 

Overgangsrecht bij wijkverpleging

Had u een AWBZ-indicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging die nog geldig was op 31-12-2014? Dan is die indicatie op 1 januari 2015 een verwijzing voor wijkverpleging geworden.

De AWBZ geldt sinds 1 januari 2015 niet meer voor u. In plaats daarvan gelden de regels van de zorgverzekeringswet.

Wat gebeurt er met het PGB

Had u op 31 december 2014 een geldige indicatie voor verpleging of verzorging en koopt u op dat moment zelf verzorging en/of verpleging in met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heeft u sinds 1 januari 2015 een geldige verwijzing voor een Zvw-pgb. U houdt dit pgb zolang uw indicatie voor wijkverpleging duurt, maar uiterlijk tot 1-1-2016.

De administratie en het beheer van het pgb zullen wel anders gaan dan wat u gewend bent onder de AWBZ. Uw verzekeraar geeft u hierover meer informatie. U mag ook overstappen naar zorg in natura, als u dat wilt.

In de zorgverzekeringswet staan nieuwe, strengere eisen om een pgb te krijgen. Die gelden niet direct voor u, maar gaan uiterlijk 1 januari 2016 voor u in. Voldoet u aan de nieuwe eisen? Dan kunt u opnieuw een pgb krijgen. Kijk voor meer informatie bij Pgb in de zorgverzekering. Voldoet u niet aan die eisen, maar heeft u wel een verwijzing voor wijkverpleging? Dan krijgt u de zorg in natura. Of u krijgt een vergoeding (als u een restitutiepolis heeft).

© Allround Zorg